Гуанжоу чиглэлд 04 сарын 16, 20, 27 болон 05 сарын 04-ий өдрүүдэд шууд нислэг үйлдэнэ

Гуанжоу чиглэлд 04 сарын 16, 20, 27 болон 05 сарын 04-ий өдрүүдэд шууд нислэг үйлдэнэ

МИАТ ТӨХК нь Улаанбаатар - Гуанжоу - Улаанбаатар чиглэлд 04 сарын 16, 20, 27 болон 05 сарын 04-ий өдрүүдэд шууд нислэг үйлдэхээр боллоо.