Томоохон захуудад вакцины 14 түр цэг ажиллана

Томоохон захуудад вакцины 14 түр цэг ажиллана