Санхүүгийн зах зээл

Төрийн банкны Мэдээллийн технологи хариуцсан дэд захирал Г.Энхтамиртай ярилцлаа.

Төрийн банкны Мэдээллийн технологи хариуцсан дэд захирал...

Хамгийн гол нь теллер, харилцааны менежерүүдийн гар ажиллагааг автоматжуулснаар...