Б.Буянтогтох: 14 төрлийн тусламж, үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлсэн