ЭМЯ-ны хийж буй шинэчлэлийн ажил үр дүнтэй хэрэгжиж байна

ЭМЯ-ны хийж буй шинэчлэлийн ажил үр дүнтэй хэрэгжиж байна

Эрүүл мэндийн салбарын хүний нөөцийн шинэчлэлийн эхлүүлж, резидент эмчийг цалинтай болгов. Мөн резидент эмч бэлтгэх сургалтын нэгдсэн хөтөлбөртэй боллоо.