Пусан чиглэлд тээшний урамшуулал зарлалаа

Пусан чиглэлд тээшний урамшуулал зарлалаа
Улаанбаатар - Бусан - Улаанбаатар чиглэлд 1+1 тээшний онцгой урамшууллыг зөвхөн 4 сарын 6-ны өдөр зарлаж байна.
Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг +976 11 333-999 дугаараас аваарай.